4 מפגשים

אמנות עכשווית בניו יורק | גבריאלה וויינשנקר

4 מפגשים

יפן - תרבות, אמנות, היסטוריה‎

3 מפגשים

מירי קרימולובסקי | "אמת או שקר" - על אשליה, רמייה וזיוף באמנות

VOD

ד"ר אורי לירז |"בתוך הקופסא" - על מוח ויצירתיות