17 מפגשים

סדרת אימונים עם גיל מרנץ * יובל שמלא * אלכס חזנוב - פתוח לשנה מיום הרכישה

VOD

אימון חברים אונליין זוגי, עם יובל שמלא ואלכס חזנוב 19:52 דק. פתוח לחודש מיום הרכישה

VOD

אימון אלופים זוגי אונליין עם יובל שמלא וגיל מרנץ 25:29 דק. פתוח לחודש מיום הרכישה

VOD

אימון יציבות ושיווי משקל אונליין עם יובל שמלא 20:03 דק. פתוח לחודש מיום הרכישה

VOD

אימון משחקים אונליין עם גיל מרנץ 18.23 דק. פתוח לחודש מיום הרכישה

VOD

אימון דיוק וכוח אונליין עם יובל שמלא - 25:16 דק. פתוח לחודש מיום הרכישה

VOD

אימון דופק אונליין עם אלכס חזנוב 14:42 דק. פתוח לחודש מיום הרכישה

VOD

מדריך עמידת ידיים - אימון אונליין עם גיל מרנץ 25:51 דק. פתוח לחודש מיום הרכישה

VOD

אימון גמישות ומובילטי אונליין עם אלכס חזנוב 31:26 דק. פתוח לחודש מיום הרכישה

VOD

אימון גוף שלם אונליין עם גיל מרנץ 45:53 דק. פתוח לחודש מיום הרכישה

VOD

אימון דגל שלם אונליין עם אלכס חזנוב 28:58 דק. פתוח לחודש מיום הרכישה

VOD

אימון אתגרים אונליין עם גיל מרנץ 19:03 דק. פתוח לחודש מיום הרכישה